Čtyři typy crowdfundingu

Crowdfunding byl dříve zaměřen na materiální odměny nebo odměny žádné. Postupem času se vyvinulo několik dalších typů crowdfundingu.

Zároveň může sloužit jako předběžné ohodnocení produktu veřejností a dává tak šanci těm, které by za běžných okolností vůbec neměly šanci být realizovány. Tím se stává stále více populárnější. V roce 2013 dosahovala celková crowdfundingová ekonomika 5,1 miliardy dolarů a v následujících letech můžeme očekávat další expanzi.

Crowdfunding je z moderního hlediska nový pojem, který se neustále mění a rozšiřuje, není prozatím ustálená klasifikace modelů. Avšak s jistotou víme, že běží tyto čtyři typy crowdfundingu:

Odměnový crowdfunding

Neboli crowdfunding na bází odměn je průkopníkem crowdfundingu v novém tisíciletí. Typickými platformami tohoto modelu jsou Indiegogo (založeno v roce 2008) a Kickstarter(2009), kteří jsou dosavadně největší na trhu ve své kategorii.

Tento typ crowdfundingu se snaží nalákat přispěvatele na odměny nebo dárky spojené s projekty. V kampaních existuje celá škála odměn od poděkování za příspěvek autorem projektu až po trička nebo role ve filmu.

Lze rozdělit do  dvou kategorií „všechno nebo nic“ a „flexibilní financování“ neboli nech si vše. Zatím co v kategorii všechno nebo nic je potřeba vybrat celou cílovou částku nebo ji dokonce i překonat, ve flexibilním financování stačí dodržet ostatní podmínky projektu a autor obdrží přislíbenou finanční částku, i když nebyla dosažena cílová částka. Na Kickstarteru existuje jen možnost všechno nebo nic, na Indiegogo jsou nabízeny obě dvě možnosti a záleží na autorovi projektu, kterou si vybere.

Odměnové kampaně někdy slouží jako předběžný test produktu u již zavedených společností za účelem zjištění vhodnosti produktu a poptávky.

Benefiční crowdfunding

Nebo také charitativní je nejstarším modelem. Charitativní crowdfunding využívají nejčastěji neziskové organizace k financování společensky prospěšných projektů. Příspěvek nemá žádnou materiální ani peněžní odměnu. Jedinou odměnou může být dobrý pocit z pomoci. Kromě odměny není zpravidla stanovena ani lhůta, za kterou je potřeba dosáhnout cílové částky.

Asi nejznámější platformou je Gofundme, která si účtuje 5 % z každého příspěvku a další 3% z příspěvku na zpracování a 0,3 dolarů za každý příspěvek. Nejčastěji jsou tyto platformy využívány v krizových situacích. Českou benefiční platformou je Pěnězdroj.cz.

Půjčkový crowdfunding

Neboli dluhový crowdfunding je ve své podstatě podobný běžné půjčce z banky. Významným rozdílem je věřitel, kterým v tomto případě není banka, ale několik menších věřitelů. Půjčky jsou častěji lépe přístupné dlužníkům a zpravidla nabízí i lepší úroky než běžné banky. Přispěvatelé nepodporují projekt, ale jen půjčují finanční prostředky a doufají v jejich budoucí zhodnocení. Na rozdíl od podílového crowdfundingu, investor nezíská podíl na společnosti.

Ačkoliv se může zdát, že půjčku může každý lehce získat, opak je pravdou. Žadatel o půjčku musí vyplnit formulář s informacemi jako například jaký je účel půjčky, jakou částku si chce půjčit atd. Teprve až je žádost schválena , je možné získat půjčku.

Platformou půjčkového crowdfundingu je Prosper, který si účtuje 0,5% do 4,95 % za každou úspěšně financovanou půjčku. Další je Funding Circle, Zopa a nebo v českém prostředí Pujcmefirme.cz , Zonky.cz a Symcredit.cz.

Podílový crowdfunding

Jak už napovídá název, jedná se o investování do akcií společnosti skrze crowdfundingové platformy. Pro nezkušené investory se tak naskytuje nová možnost, kam mohou investovat své peníze. Autor kampaně tak nemusí shánět velké investory a vymýšlet dostatečné odměny, aby svůj projekt zatraktivnil. Zde můžeme podíl na společnosti považovat jako odměnu za příspěvek. Přispěvatelé tak mohou své finance buď zhodnotit, ale zároveň o vše přijít.

Specifikem podílové platformy Seedrs, která je zaměřená převážně na nové podnikatelské záměry,  je vystupování jménem investorů platformy. Seedrs nevydává žádné akcie investorům, ale zastupuje jejich zájmy při komunikaci s autory, po kterých požaduje pravidelně aktuální informace o společnosti/projektu. Z toho plyne výhoda i autorům, kteří nemusí jednat s každým z investorů zvlášť. Další platformou je CrowdCube, která je zaměřena jak na nové podnikatelské záměry, tak na již zaběhnuté firmy. Další platformy jsou OfferBoard, Circle Up, Our Crowd.

V českém prostředí jsou pak podílovými platformami Pěnezdroj.cz, Fundlift.cz.wd