top of page
Obdélník 1 kopie 6.png

S ČÍM VÁM

RÁDI POMŮŽEME?

Nejčastějším omylem, se kterým za námi zákazníci přicházejí, je představa, že crowdfundingová kampaň je cosi magického, co funguje samo a vydělá miliony korun. Samotné nasazení kampaně je přitom jen zhruba 5 % celého procesu a o podporovatele je potřeba bojovat.

 

Neříkáme to proto, abychom vás vystrašili a odradili, ale abyste se mohli na celou kampaň dostatečně připravit a skončila pro vás úspěchem. Ty nejlepší kampaně, které vydělají miliony dolarů, se totiž mnohdy chystají i více než rok. Co všechno jsme tedy schopni pro vás připravit a zajistit?

Vrstva 17.png
Project-Management.jpg

01

PEČLIVÁ REŠERŠE

Nejdříve provedeme průzkum konkurence – tedy nápadů a projektů podobných tomu vašemu, se kterými už někdo přišel a uvedl je v život. Zjistíme, proti čemu jdete a jak silní vaši soupeři jsou. Ale i to, kolik vybrali peněz, na kolik splnili cíl, jaká byla PR komunikace, pozicování produktu na trhu, systém odměn atd. Na základě rešerše vám dokážeme předat zhodnocení vašeho produktu z pohledu crowdfundingu, kolik je schopný vydělat nebo zda je pro váš produkt crowdfunding vůbec ta pravá cesta.

"VÍTE, ŽE SPÍŠE USPĚJÍ KAMPANĚ, KTERÉ BĚHEM PRVNÍHO TÝDNE VYBEROU ALESPOŇ 30 % PROSTŘEDKŮ?"

Obdélník 1 kopie 6.png

Identifikujeme silné stránky a výhody vašeho produktu nebo služby oproti konkurenci, definujeme ideální cílovou skupinu a správnou formu komunikace k ní. Všechny hypotézy důsledně prověříme, provedeme samostatnou analýzu trhu a podle toho nastavíme cesty, kudy se ubírat dále nebo zda je potřeba některé hypotézy přepracovat. Mimo to vše určíme správné rozmezí ceny vašeho projektu a stanovíme, kolik je schopný na crowdfundingové platformě vydělat.

02

ANALÝZA A STRATEGIE

3358.jpg

03

KREATIVA A REALIZACE KONCEPTU

Společně s vámi postavíme koncept celého projektu tak, aby po celou dobu sledoval jeden jediný cíl – kýžený výsledek vašeho snažení. Navrhneme pro vás klíčový vizuál, ale i realizujeme všechny potřebné prvky kampaně. Veškerý design od stránky na crowdfundingovém portálu, přes webovou prezentaci, microsite či propagaci na sociálních sítí, až po newslettery. Zaručíme tak jednotnou linku komunikace, dodržení harmonogramu kampaně, ale i nesmírně důležité zaměření komunikace na styl crowdfundingu.

"VÍTE, ŽE KAMPANĚ S VIDEEM VYBÍRAJÍ V PRŮMĚRU O 105 % PROSTŘEDKŮ VÍCE NEŽ KAMPANĚ BEZ VIDEA?"

Obdélník 1 kopie 6.png

04

Čím větší očekávání máte, tím delší a propracovanější přípravou musíte projít. Optimalizace, ladění, hledání, upřesňování. Na základě dat, která budeme postupně získávat, budeme zefektivňovat cílení komunikace. Díky tomu získáme větší počet zájemců o váš nápad, které následně transformujeme do podoby spokojených backerů. Cíl je jasný – nezačínat v omezený čas, který je na samotnou kampaň, od nuly, ale spouštět ji s již vytvořenou komunitou lidí, kteří klíčovému nápadu věří a jsou ochotni ho podpořit.

PŘEDKAMPAŇ A PROČ JI NEVYNECHAT

iStock-905819004.jpg

05

SPOUŠTÍME KAMPAŇ

Všimněte si, že samotná kampaň nastává až po mnoha měsících příprav. Nicméně - přípravy dokončeny, koncept nastaven, předkampaň úspěšně běží. Nezbývá, než to odstartovat. Spuštěním kampaně však práce na hlavní fázi teprve začíná. Naše práce neustává, ani když vše běží, jak má, a kampaň sklízí úspěch. Pravidelně vyhodnocujeme, jak si vaše kampaň v dané fázi vede, zda funguje tak, jak jste si představovali, a zda dosahuje nastavených cílů. Prakticky v průběhu celé kampaně tak neustále navrhujeme i zlepšování jejích jednotlivých fází.

"VÍTE, ŽE PRŮMĚRNÝ PŘÍSPĚVEK BACKERŮ JE 99 USD?"

Obdélník 1 kopie 6.png

Komunikace s těmi, kteří se rozhodli věřit vašemu nápadu a svěřit do vašich rukou své finanční prostředky - to je základní kámen úspěchu. Zaměříme se společně s vámi na ty správné lidi, protože včasné, pravdivé a transparentní interakce vám přinesou další spokojené zákazníky. Důležité je neusnout na vavřínech, stále navazovat nové kontakty a získávat i neméně důležitý mediální prostor. Kontakt s adekvátními médii zajišťujeme již před začátkem kampaně, ale čas si pro ně najdeme samozřejmě i za běhu.

06

DŮLEŽITOST KOMUNIKACE

8869.jpg

07

DORUČENÍ ODMĚN

Po úspěšné kampani nesmíte zapomenout na jednu z nejdůležitějších věcí, a to odměny pro vaše podporovatele. Ti vám svěřili své nemalé finanční prostředky a nyní čekají na své vytoužené odměny za svou důvěru ve váš nápad. Fáze po kampani a komunikace v rámci ní je neoddělitelnou součástí celého procesu a je stejně důležitá, ne-li důležitější než hlavní fáze kampaně. S námi i tuto „cílovou pásku“ přetnete bez ztráty kytičky. Ve spolupráci s našimi partnery pro vás dokážeme zajistit i následné balení a celosvětovou distribuci vašeho produktu k zákazníkům.

bottom of page